NOVOSTAVBY  REKONŠTRUKCIE  RODINNÉ DOMY  BYTOVÉ DOMY  OBČIANSKE STAVBY  INTERIÉR  VO VÝSTAVBE

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa ústredie prevádzková budova Domček - odstránenie vlhkostného zaťaženia a rekonštrukcia fasády

Odstránenie vlhkostného a salinitného zaťaženia budovy. Izolovanie spodnej stavby hydroizolačným systémom SIKA. Kombinácia injektáže, plošnej izolácie a drenážneho systému.

Výmena dlažby chodníkov a nový ochranný cestný obrubník. Nové rozvody dažďovej kanalizácie pod terénom a výmena lapačov strešných splavenín.

Realizácia zateplenia budovy kontaktným systémom ETICS BEK MW. Kompletná výmena klampiarskych prvkov. Odstránenie zatekania strechy novým napojením strešnej krytiny a podstrešnej izolácie na odkvapový systém.

Výmena vstupných dverí.

dátum realizácie : 2013 a 2014

rozsah : realizácia