Komplexná rekonštrukcia bytových domov

Odstraňovanie systémových porúch bytových domov
Zateplenie fasád budov
Rekonštrukcia striech vrátane zateplenia
Rekonštrukcia technickej infraštruktúry bytového domu
Výmena okien a dverí
Obnova spoločných častí a zariadení domu vnútorných aj vonkajších
Modernizácia a výmena výťahov


Stavebná činnosť

Novostavby a rekonštrukcie rodinných domov, bytových domov, občianskych stavieb a interiérov
Stavba na kľúč od štúdie cez projekt, povoľovacie procesy, výstavbu až po odovzdanie, certifikáciu a kolaudáciu stavby.


Projekčná činnosť

Projekčná činnosť v oblasti stavebníctva a interiéru
Komplexný návrh od štúdie až po projekt pre stavebné povolenie alebo realizáciu
Pri projektovaní oceníte naše bohaté skúsenosti z realizácií


Inžinierska činnosť

Nadobúdanie potrebných povolení pre výstavbu
Energetický certifikát budov
Získanie potrebných vyjadrení štátnych aj súkromných organizácií


Získanie financovania pre výstavbu

Získanie financovania pre obnovu bytových domov zo štátnych fondov alebo komerčných produktov