Gessayova 37,39

Odstránenie systémových porúch a obnova bytového domu Gessayova 37, 39

Výmena zasklenia schodiska, náhrada kopilitov vrstvenou stenou s oceľovou nosnou konštrukciou. Obnova parteru budovy, utesnenie terás v styku s bytovým domom.


Gessayova 33,35

Odstránenie systémových porúch a obnova bytového domu Gessayova 33,35

IMG_6111 LR.jpg

Výmena zasklenia schodiska, náhrada kopilitov vrstvenou stenou s oceľovou nosnou konštrukciou. Obnova parteru budovy, utesnenie terás v styku s bytovým domom.


Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa ústredie prevádzková budova Domček - odstránenie vlhkostného zaťaženia a rekonštrukcia fasády

Odstránenie vlhkostného a salinitného zaťaženia budovy. Izolovanie spodnej stavby hydroizolačným systémom SIKA. Kombinácia injektáže, plošnej izolácie a drenážneho systému. Výmena dlažby chodníkov a nový ochranný cestný obrubník. Nové rozvody dažďovej kanalizácie pod terénom a výmena lapačov strešných splavenín.


RD Tomanová

Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu Tomanová 17

Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu. Rozšírenie a prestavba dvornej časti domu. Nový strop a strecha prístavby. Vnútorné omietky a podlahy vrátane podkladných vrstiev. Zateplenie celého objektu vrátane striech. Nová strecha celého objektu. Nové technické inštalácie prístavby elektro, kúrenie, voda, kanalizácia, plyn. Interiérové aj exteriérové obklady a dlažby. Nové chodníky a terasy v exteriéri.


Dobrovičová 4 interiér

Rekonštrukcia interiéru bytu Dobrovičová 4

Zmena dispozície bytu. Nové podlahy a priečky. Rekonštrukcia pôvodných zdvojených okien. Nové obklady, dlažby, maľby. Nová pokládka parkiet. Vstavané nábytky. Kompletná výmena vnútornej infraštruktúry voda, kanalizácia, plyn, elektrina.


Mlynarovičova 1,3

Odstránenie systémových porúch a obnova bytového domu Mlynarovičova 1,3

Odstránenie systémových porúch bytového domu. Rekonštrukcia lodžií. Výmena zasklenia schodiska, náhrada kopilitov vrstvenou stenou s oceľovou nosnou konštrukciou. Obnova parteru budovy, zateplenie budovy vrátane strechy, nová hydroizolácia strechy, výmena oplechovaní, rekonštrukcia bleskozvodu.