Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa ústredie prevádzková budova Domček - odstránenie vlhkostného zaťaženia a rekonštrukcia fasády

Odstránenie vlhkostného a salinitného zaťaženia budovy. Izolovanie spodnej stavby hydroizolačným systémom SIKA. Kombinácia injektáže, plošnej izolácie a drenážneho systému. Výmena dlažby chodníkov a nový ochranný cestný obrubník. Nové rozvody dažďovej kanalizácie pod terénom a výmena lapačov strešných splavenín.