NOVOSTAVBY  REKONŠTRUKCIE  RODINNÉ DOMY  BYTOVÉ DOMY  OBČIANSKE STAVBY  INTERIÉR  VO VÝSTAVBE

Mlynarovičova 1,3

Odstránenie systémových porúch a obnova bytového domu Mlynarovičova 1,3

Odstránenie systémových porúch bytového domu. Rekonštrukcia lodžií. Výmena zasklenia schodiska, náhrada kopilitov vrstvenou stenou s oceľovou nosnou konštrukciou. Obnova parteru budovy, zateplenie budovy vrátane strechy, nová hydroizolácia strechy, výmena oplechovaní, rekonštrukcia bleskozvodu.

dátum realizácie2011

rozsah : projekt a realizácia