Rodinný dom Za farou

Rodinný dom Za farou, Bratislava

Napriek všeobecnému presvedčeniu nie je Lorem Ipsum len náhodný text. Jeho korene sú v časti klasickej latinskej literatúry z roku 45 pred n.l., takže má viac ako 2000 rokov. Richard McClintock, profesor latinčiny na Hampden-Sydney College vo Virgínii, hľadal jedno z menej určitých latinských slov, consectetur, z pasáže Lorem Ipsum, a ako vyhľadával výskyt tohto slova v klasickej literatúre, objavil jeho nepochybný zdroj. 


Kozmetický salón DIVABEAUTY

podrobný názov stavby : Kozmetický salón DIVABEAUTY

Realizácia interiéru kozmetického salónu v parteri vnútrobloku obytného súboru Nová Mýtna. Zhotovenie interiéru na kľúč. Stavebné práce sadrokartón steny a podhľady. Pokládka obkladov podlahy a steny. Realizácia rozvodov voda, kanalizácia, elektro, vzduchotechnika, slaboprúd. Návrh a dodávka vstavaných nábytkov.


Dobrovičová 4 interiér

Rekonštrukcia interiéru bytu Dobrovičová 4

Zmena dispozície bytu. Nové podlahy a priečky. Rekonštrukcia pôvodných zdvojených okien. Nové obklady, dlažby, maľby. Nová pokládka parkiet. Vstavané nábytky. Kompletná výmena vnútornej infraštruktúry voda, kanalizácia, plyn, elektrina.